Ilia KHRJANOVSKI
Илья ХРЖАНОВСКИЙ
Ilya KHRZHANOVSKY
Artiom MIKHALKOV
Артем МИХАЛКОВ
Artiom MIKHALKOV
1998  
L'Arrêt
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Остановка

 

 Ostanovka

 Ostanovka

 
Réalisation : Ilia KHRJANOVSKI (Илья ХРЖАНОВСКИЙ), Artiom MIKHALKOV (Артем МИХАЛКОВ)
Scénario : Ilia KHRJANOVSKI (Илья ХРЖАНОВСКИЙ)