Valeri AKHADOV
Валерий АХАДОВ
Valery AKHADOV
2002  
Une femme libre
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Свободная женщина

 

 Svobodnaya zhenshchina

 Svobodnaya zhenshchina

 
Réalisation : Valeri AKHADOV (Валерий АХАДОВ)
 
Interprétation
Nikolaï DENISSOV (Николай ДЕНИСОВ) ...Tip