Ali KHAMRAEV
Али ХАМРАЕВ
Ali KHAMRAEV
1966  
Belye, belye aisty
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Белые, белые аисты

 

 Les Cigognes blanches, blanches

 Belye, belye aisty

 
Directed by : Ali KHAMRAEV (Али ХАМРАЕВ)
Writing credits : Ali KHAMRAEV (Али ХАМРАЕВ)