Vasili PANIN
Василий ПАНИН
Vassili PANINE
USSR, 1990  
Zakhochu - polyublyu
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Захочу – полюблю

 

 Je voudrais aimer

 Zakhochu - polyublyu

 
Directed by : Vasili PANIN (Василий ПАНИН)
 
Cast
Aleksandr STRIZHENOV (Александр СТРИЖЕНОВ)