Aleksandr STRIZHENOV
Александр СТРИЖЕНОВ
Aleksandr STRIJENOV
2000  
Muzhchina dlya kamina
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Мужчина для камина

 

 Muzhchina dlya kamina

 L'Homme à la cheminée

 
Directed by : Aleksandr STRIZHENOV (Александр СТРИЖЕНОВ)