Lev KULIDZHANOV
Лев КУЛИДЖАНОВ
Lev KOULIDJANOV
1959  
Poteryanaya fotografiya
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Потерянная фотография

 

 Poteryanaya fotografiya

 La Photographie perdue

 
Directed by : Lev KULIDZHANOV (Лев КУЛИДЖАНОВ)