Elier ISHMUKHAMEDOV
Эльер ИШМУХАМЕДОВ
Elier ICHMOUKHAMEDOV
1988  
Shok
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Шок

 

 Shok

 Choc

 
Directed by : Elier ISHMUKHAMEDOV (Эльер ИШМУХАМЕДОВ)
Writing credits : Elier ISHMUKHAMEDOV (Эльер ИШМУХАМЕДОВ)