Pavel CHUKHRAY
Павел ЧУХРАЙ
Pavel TCHOUKHRAI
1988  
Eto bylo proshlym lyetom
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Это было прошлым летом

 

 Eto bylo proshlym lyetom

 C'était l'été dernier

 
Directed by : Pavel CHUKHRAY (Павел ЧУХРАЙ)
Writing credits : Mariya ZVEREVA (Мария ЗВЕРЕВА)