Writer
 
 
 
Aleksandr TIMOFEYEVSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр Павлович ТИМОФЕЕВСКИЙ
Aleksandr TIMOFEEVSKI
Filmography (extracts)
 
Writer
2018 - Peter Baas (Петер Баас) by Anastasia ZHAKULINA [animation, 7 mn]
2009 - Novye, nikomu he izvestnye priklyucheniya barona (Новые, никому не известные, приключения барона мюнхгаузена) by Sergey ANTONOV , Aleksandr CHUGUNOV [animation, 13 mn]