Producer
 
 
 
Valery SHEKHOVTSOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Валерий ШЕХОВЦОВ
Valeri CHEKHOVTSOV
Filmography (extracts)
 
Producer
2012 - Liniya fronta (Линия фронта) by Aleksandr TKACHENKO [documentary, 78 mn]
2009 - Blind Love (Слепая любовь) by Aleksandr TKACHENKO [documentary, 39 mn]