Actor
 
 
 
Dilarom KAMBAROVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дилaром КАМБАРОВА
Dilarom KAMBAROVA
Filmography (extracts)
 
Actor
1979 - Triptikh (Триптих) by Ali KHAMRAEV [fiction, 76 mn]
1975 - Chelovek ukhodit za ptitsami (Человек уходит за птицами) by Ali KHAMRAEV [fiction, 87 mn]