Director,
Writer
Born 1948 
 
 
Aleksey SOLOVYOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей Васильевич СОЛОВЬЕВ
Alekseï SOLOVIOV
Filmography (extracts)
 
Director
1982 - Kosmicheskie prisheltsy 2 (Космические пришельцы 2) [animation, 17 mn]
1981 - Kosmicheskie prisheltsy 1 (Космические пришельцы 1) [animation, 16 mn]
 
Writer
1982 - Kosmicheskie prisheltsy 2 (Космические пришельцы 2) from Aleksey SOLOVYOV [animation, 17 mn]
 
Sites : IMDb, animator.ru