Sound designer
 
 
 
Aleksandr NEKHOROSHEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр НЕХОРОШЕВ
Aleksandr NEKHOROCHEV
Filmography (extracts)
 
Sound designer
2003 - Shantytown Blues (Ангел на обочине) by Svetlana STASENKO [fiction, 108 mn]
1990 - Savoy (Савой) by Mikhail AVETIKOV [fiction, 83 mn]
1988 - The Black Monk (Черный монах) by Ivan DYKHOVICHNY [fiction, 88 mn]