Producer
 
 
 
Andrey MALYSHEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Андрей МАЛЫШЕВ
Andreï MALYCHEV
Filmography (extracts)
 
Producer
2013 - Styd (Стыд) by Yusuf RAZYKOV [fiction, 90 mn]
2009 - Gastarbeiter (Гастарбайтер) by Yusuf RAZYKOV [fiction, 88 mn]
2007 - Razmetka (Разметка) by Maks VERTOV [fiction, 82 mn]
2007 - Kontrakt na lyubov (Контракт на любовь) by Ilya KHOTINENKO [fiction, 95 mn]