Cinematographer,
Producer
 
 
 
Sergey YUDAYEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сергей ЮДАЕВ
Sergueï YOUDAEV
From filmography
 
Cinematographer
2020 - Poznavaya tsvet voyny (Познавая цвет войны) by Igor KONYAEV [documentary, 52 mn]
2019 - Rakushka (Ракушка) by Anna OZAR [fiction, 14 mn]
2018 - Moya zhizn (Моя жизнь) by Aleksey LUKANEV [fiction, 94 mn]
2013 - Detotchki (Деточки) by Dmitry ASTRAKHAN [fiction, 100 mn]
2010 - Glukhar v kino (Глухарь в кино) by Vladimir VINOGRADOV [fiction, 86 mn]
 
Producer
2019 - Rakushka (Ракушка) by Anna OZAR [fiction, 14 mn]