Cinematographer,
Producer
 
 
 
Viktor SKUBEY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Виктор СКУБЕЙ
Viktor SKOUBEI
From filmography
 
Cinematographer
2019 - Zemnaya iudol Anatol Savelicha (Земная юдоль Анатоль Савелича) by Svetlana DEMIDOVA [documentary, 56 mn]
 
Producer
2019 - Zemnaya iudol Anatol Savelicha (Земная юдоль Анатоль Савелича) by Svetlana DEMIDOVA [documentary, 56 mn]
2011 - Viktor Sosnora. Prishelets (Виктор Соснора. Пришелец) by Vladimir NEPEVNY [documentary, 44 mn]
2010 - Anna Akhmatova i Artur Lurie. Slovo i musyka (Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка) by Vladimir NEPEVNY [documentary, 52 mn]
2009 - Mark Bernes. Ya rasskazhu vam pesnyu (Марк Бернес. Я расскажу вам песню) by Vladimir NEPEVNY [documentary, 45 mn]
2006 - Ne strashno (Не страшно) by Svetlana FEDOROVA [documentary, 29 mn]
2002 - Vzgliady. Fenomenologia (Взгляды. Феноменология) by Dmitry SIDOROV [documentary, 52 mn]