Cinematographer
 
 
 
Sergey KHOKHYAKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сергей ХОХРЯКОВ
Sergueï KHOKHIAKOV
From filmography
 
Cinematographer
2011 - Repka (Репка) by Aleksey NEKRAASOV [animation, 14 mn]
2010 - 2 v 1 (2 в 1) by Svetlana SIGALAYEVA [documentary, 27 mn]