Cinematographer
 
 
 
V. ALEKSEYEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
В. АЛЕКСЕЕВ
V. ALEKSEEV
From filmography
 
Cinematographer
1924 - Mezhplanetnaya revolyutsiya (Межпланетная революция) by Nikolay KHODATAYEV , Zenon KOMISSARENKO , Yuri MERKULOV [animation, 9 mn]