Cinematographer
 
 
 
Viktor ERSHTEIN
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Виктор ЭПШТЕЙН
Viktor EPCHTEIN
From filmography
 
Cinematographer
1985 - Variant "Zombi" (Вариант "Зомби") by Yevgeni YEGOROV [fiction, 89 mn]
1975 - Poshekhonskaya starina (Пошехонская старина) by Natalia BONDARCHUK , Nikolay BURLIAEV , Igor KHUTSIYEV [fiction, 77 mn]