Writer
 
 
 
Yekaterina MAVROMATIS
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Екатерина МАВРОМАТИС
Ekaterina MAVROMATIS
From filmography
 
Writer
2021 - Palma (Пальма) by Aleksandr DOMOGAROV jr. [fiction]
2021 - Moloko (Молоко) by Karen OGANESYAN [fiction, 119 mn]
2019 - Vyshe Neba (Выше неба) by Oxana KARAS [fiction, 104 mn]
2016 - Kak bolshye (Как большие) by Oxana KARAS [short film]
2013 - Styd (Стыд) by Yusuf RAZYKOV [fiction, 90 mn]
2012 - Generalnaya repetitsiya (Генеральная репетиция) by Yelena DRUM [fiction, 21 mn]