Cinematographer,
Producer
 
 
 
Nikolay ORLOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Николай ОРЛОВ
Nikolaï ORLOV
From filmography
 
Cinematographer
2017 - Doktor Sasha (Доктор Саша) by Vyacheslav SERKEZ [documentary, 39 mn]
2016 - Zakon iskliuchonnovo tretievo ili tretiev ne dano (Закон исключённого третьего, или третьего не дано) by Aleksandra SOKOLOVSKAYA [24 mn]
2013 - Vladenie 18 (Владение 18) by Svyatoslav PODGAEVSKIY [fiction, 92 mn]
2013 - Kniga Malgil (Книга Малгил) by Tania VIGEL [animation, 9 mn]
 
Producer
2013 - Kniga Malgil (Книга Малгил) by Tania VIGEL [animation, 9 mn]