Producer
Born in USSR (Latvia)
 
 
Guntis TREKTERIS
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Гунтис ТРЕКТЕРИС
Guntis TREKTERIS
From filmography
 
Producer
2016 - Pavlensky. Golaya zhizn (Павленский. Голая жизнь) by Daria KHRENOVA [documentary, 74 mn]
2016 - Rodnye (Родные) by Vitali MANSKY [documentary, 113 mn]
2014 - Na porogue strakha (На пороге страха) by Herz FRANK , Mariya KRAVCHENKO [documentary, 86 mn]