Producer
 
 
 
Vlad KETKOVICH
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Влад КЕТКОВИЧ
Vlad KETKOVICH
From filmography
 
Producer
2019 - Za goroy gora (За горой гора) by Mariya BARSOUKOVA [documentary, 75 mn]
2017 - Territoria uspekha (Территория успеха) by Dmitry VOLOGDIN , Ilya ZVEREV [documentary, 51 mn]
2017 - Kurs molodovo shamana (Курс молодого шамана) by Svetlana STASENKO [documentary, 73 mn]
2016 - Ubezhdeniya (Убеждения) by Tatyana CHISTOVA [documentary, 62 mn]
2016 - Sobirateli morskoj travy (Собиратели морской травы) by Mariya MURASHOVA [documentary, 65 mn]
2014 - Muzhskoj vybor (Мужской выбор) by Yelena DEMIDOVA [documentary, 64 mn]