Sound Designer
 
 
 
Galina SIVER
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Галина СИВЕР
Galina SIVER
From filmography
 
Sound Designer
2017 - Poslednii vals (Последний вальс) by Yulia BOBKOVA [documentary, 78 mn]
2016 - Konkurs (Конкурс) by Yevgeni KHOVAYEV [documentary, 44 mn]