Cinematographer
 
 
 
Violetta AGAPOVA-LEONAVICHUTE
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Виолетта АГАПОВА-ЛЕОНАВИЧУТЕ
Violetta AGAPOVA-LEONAVITCHUTE
From filmography
 
Cinematographer
2018 - INTO_natsiya Bolshoy Odessy (INTO_нация Большой Одессы) by Aleksandr BRUNKOVSKY [documentary, 103 mn]