Cinematographer
 
 
 
Vasili POLYAKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Василий ПОЛЯКОВ
Vassili POLIAKOV
From filmography
 
Cinematographer
2017 - Batya (Батя) by Marina CHUVAYLOVA [documentary, 55 mn]