Sound designer
 
 
 
Dmitry BUSLAEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дмитрий БУСЛАЕВ
Dmitri BOUSLAEV
From filmography
 
Sound designer
2019 - Cheriomukha (Черемуха) by Yelizaveta KOROLEVA [documentary, 20 mn]