Sound designer
 
 
 
Andrey ZHUCHKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Андрей ЖУЧКОВ
Andreï JOUTCHKOV
From filmography
 
Sound designer
2021 - Polosaty (Полосатый) by Tatyana ASTAPOVA [fiction, 12 mn]
2020 - Pisma v buduscheie (Письма в будущее) by Igor USHAKOV [documentary, 74 mn]