Actor
 
 
 
Nikolay ROMANOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Николай РОМАНОВ
Nikolaï ROMANOV
From filmography
 
Actor
1969 - Prestupleniye i nakazaniye (Преступление и наказание) by Lev KULIDZHANOV [fiction, 221 mn]