Actor
 
 
 
V. SOROGOZHSKAIA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
В. СОРОГОЖСКАЯ
V. SOROGOJSKAIA
From filmography
 
Actor
1939 - Vasilisa Prekrasnaya (Василиса Прекрасная) by Aleksandr ROU [fiction, 72 mn]