Writer
 
 
 
Solomon GARBUZOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Соломон ГАРБУЗОВ
Solomon GARBOUZOV
From filmography
 
Writer
1956 - Eto nachinalos tak (Это начиналось так...) by Lev KULIDZHANOV , Yakov SEGEL [fiction, 98 mn]