Compositor
 
 
 
Leonid POLOVINKIN
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Леонид ПОЛОВИНКИН
Leonid POLOVINKINE
From filmography
 
Compositor
1944 - Solnechnoye plemia (Солнечное племя) by Andrey VINNITSKY [documentary, 33 mn]
1939 - Vasilisa Prekrasnaya (Василиса Прекрасная) by Aleksandr ROU [fiction, 72 mn]
1935 - Intrigan (Интриган) by Yakov URINOV [fiction, 76 mn]
1928 - samoedskiy malchik (Самоедский мальчик) by Zinaida BRUMBERG , Valentina BRUMBERG , Nikolay KHODATAYEV , Olga KHODATAYEVA [animation, 7 mn]