Writer
Born in 1907, Ukraine
 
Died in 1979
Yevgeni POMESHCHIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Евгений Михайлович ПОМЕЩИКОВ
Evgueni POMECHTCHIKOV
From filmography
 
Writer
1960 - Nebo zavyot (Небо зовет) by Mikhail KARIUKOV , Aleksandr KOZYR [fiction, 77 mn]
1954 - Ukrotitelnitsa tigrov (Укротительница тигров) by Aleksandr IVANOVSKY , Nadezhda KOSHEVEROVA [fiction, 101 mn]
1954 - Vesiolye zviozdy (Веселые звезды) by Vera STROEVA [fiction, 102 mn]
1950 - Shchedroe leto (Щедрое лето) by Boris BARNET [fiction, 87 mn]
1948 - Dalyokaya nevesta (Далекая невеста) by Yevgeni IVANOV-BARKOV [fiction, 87 mn]
1947 - Skazanie o zemle sibirskoy (Сказание о земле сибирской) by Ivan PYRIEV [fiction, 103 mn]
1947 - Konyok - gorbunok (Конек - Горбунок) by Ivan IVANOV-VANO [animation, 57 mn]
1943 - Novye pokhozhdenia Shveïka (Новые похождения Швейка) by Sergey YUTKEVICH [fiction, 72 mn]
1943 - My s Urala (Мы с Урала) by Aleksandra KHOKHLOVA , Lev KULESHOV [fiction, 76 mn]
1939 - Traktoristy (Трактористы) by Ivan PYRIEV [fiction, 88 mn]
1937 - Bogataya nevesta (Богатая невеста) by Ivan PYRIEV [fiction, 98 mn]