Actor
Born in 1928, USSR (Ukraine)
 
Died in 2004
Konstantin STEPANKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Константин Петрович СТЕПАНКОВ
Konstantin STEPANKOV
From filmography
 
Actor
1994 - Sekret vinodeliya (Секрет виноделия) by Andrey CHERNYKH [fiction, 67 mn]
1989 - Etyudy o Vrubele (Этюды о Врубеле) by Leonid OSYKA [documentary, 87 mn]
1988 - Ashik-Kerib (Ашик-Кериб) by David ABASHIDZE , Sergey PARAJANOV [fiction, 78 mn]
1971 - Zakhar Berkut (Захар Беркут) by Leonid OSYKA [fiction, 96 mn]
1969 - Komissary (Комиссары) by Nikolay MASHCHENKO [fiction, 77 mn]
1968 - Annychka (Аннычка) by Boris IVCHENKO [fiction, 89 mn]
1967 - Kamennyy krest (Каменный крест) by Leonid OSYKA [fiction, 82 mn]