Production designer
 
 
 
Lev SEMYONOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Лев СЕМЕНОВ
Lev SEMIONOV
From filmography
 
Production designer
1968 - Sluzhili dva tovarishcha (Служили два товарища) by Yevgeni KARELOV [fiction, 98 mn]
1966 - Beregis avtomobilya (Берегись автомобиля) by Eldar RIAZANOV [fiction, 94 mn]