Compositor
 
 
 
Dmitry DANKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дмитрий ДАНЬКОВ
Dmitri DANKOV
From filmography
 
Compositor
2019 - Zouleïkha otkryvayet glaza (Зулейха открывает глаза) by Egor ANASHKIN [fiction, TV serial, 49 mn]
2018 - Sem par nechistykh (Семь пар нечистых) by Kirill BELEVICH , Yuri_2 ILIN [fiction, 87 mn]
2017 - Krovavaya barynia (Кровавая барыня) by Egor ANASHKIN [fiction, TV serial, full length film]
2015 - Norveg (Норвег) by Alena ZVANTSOVA [fiction, 17 mn]
2008 - Vals na proshchanie (Вальс на прощание) by Karine FOLIYANTS [fiction, 83 mn]
2007 - Kod Apokalipsisa (Код Апокалипсиса) by Vadim SHMELYEV [fiction, 105 mn]
2006 - Obratnyy otschot (Обратный отсчет) by Vadim SHMELYEV [fiction, 110 mn]