Actor,
Sound designer
 
 
 
Andrey VLAZNEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Андрей ВЛАЗНЕВ
Andreï VLAZNEV
From filmography
 
Actor
1989 - Zhenshchina dnya (Женщина дня) by Aleksandr BARANOV , Bakhyt KILIBAEV [fiction, 86 mn]
 
Sound designer
2004 - shiza (Шиzа) by Gulshad OMAROVA [fiction, 86 mn]
1998 - Killer (Киллер) by Darezhan OMIRBAYEV [fiction, 80 mn]
1995 - Kardiogramma (Кардиограмма) by Darezhan OMIRBAYEV [fiction, 75 mn]
1989 - Zhenshchina dnya (Женщина дня) by Aleksandr BARANOV , Bakhyt KILIBAEV [fiction, 86 mn]
1988 - Igla (Игла) by Rashid NUGMANOV [fiction, 81 mn]