Cinematographer
 
 
 
Sergey NEKRASOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сергей Петрович НЕКРАСОВ
Sergueï NEKRASSOV
From filmography
 
Cinematographer
2001 - Vals (Вальс) by Edgar BARTENEV [fiction, 26 mn]
1991 - Opyt breda lyubovnogo otcharovaniya (Опыт бреда любовного очарования) by Valery OGORODNIKOV [fiction, 109 mn]
1990 - Bakenbardy (Бакенбарды) by Yuri MAMIN [fiction, 94 mn]