Sound designer
 
 
 
Yevgeni NEKRASSOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Евгений НЕКРАСОВ
Evgueni NEKRASSOV
From filmography
 
Sound designer
1980 - Okhota na lis (Охота на лис) by Vadim ABDRASHITOV [fiction, 97 mn]
1979 - Svatovstvo gusara (Сватовство гусара) by Svetlana DRUZHININA [fiction, 71 mn]