Actress
Born in 1948 
 
 
Natalia SEDYKH
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Наталья Евгеньевна СЕДЫХ
Natalia SEDYKH
From filmography
 
Actress
1978 - Po ylitse komod vodili ... (По улице комод водили ...) by Vladimir BASOV , Leonid GAIDAI , Mark GENIN , Nikolay KOVALSKY [fiction, 68 mn]
1968 - Ogon, voda i mednye trubi (Огонь, вода и... медные трубы) by Aleksandr ROU [fiction, 86 mn]
1964 - Morozko (Морозко) by Aleksandr ROU [fiction, 84 mn]