Production Designer
 
 
 
Olga ALTAPOVA - OVINNIKOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ольга АЛЬТАПОВА - ОВИННИКОВА
Olga ALTAPOVA - OVINNIKOVA
From filmography
 
Production Designer
2006 - Dobrynya Nikitin i Zmey Gorynych (Добрыня Никитич и Змей Горыныч) by Ilya MAKSIMOV [animation, 65 mn]