Production Designer
 
 
 
Francheska YARBUSOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Франческа Альфредовна ЯРБУСОВА
Frantcheska YARBOUSSOVA
From filmography
 
Production Designer
1979 - Skazka skazok (Сказка сказок) by Yuri NORSTEIN [animation, 29 mn]
1975 - Yezhik v tumane (Ежик в тумане) by Yuri NORSTEIN [animation, 11 mn]
1974 - Tsaplya i Zuravl (Цапля и Журавль) by Yuri NORSTEIN [animation, 10 mn]
1973 - Lisa i zayats (Лиса и Заяц) by Yuri NORSTEIN [animation, 12 mn]