Actress
 
 
 
Olga RYZHNIKOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ольга РЫЖНИКОВА
Olga RYJNIKOVA
From filmography
 
Actress
1972 - Tochka, tochka, zapyataya... (Точка, точка, запятая...) by Aleksandr MITTA [fiction, 84 mn]