Production designer
 
 
 
Aleksey SHNYROV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей ШНЫРОВ
Alekseï CHNYROV
From filmography
 
Production designer
2005 - Nochoy prodavyets (Ночной продавец) by Valery ROZHNOV [fiction, 85 mn]