Cinematographer
 
 
 
Aleksandr BURTSEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр БУРЦЕВ
Aleksandr BOURTSEV
From filmography
 
Cinematographer
2015 - Pogruzhenie (Погружение) by Olga GORODETSKAYA [28 mn]
2012 - Zveno (Звено) by Roman ROMANOVSKY [fiction, 120 mn]
2007 - Miloserdnyi (Милосердный) by Aleksandr_2 NAUMOV [fiction, 88 mn]