Writer
Born in 1970 
 
 
Andrei GONCHAROV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Андрей ГОНЧАРОВ
Andreï GONTCHAROV
From filmography
 
Writer
2009 - Novye priklucheniya Alenushki i Eremy (Новые приключения Аленушки и Еремы) by Georgi GITIS [animation, 70 mn]
2008 - Priklucheniya Alenushki i Eremy (Приключения Аленушки и Еремы) by Georgi GITIS [animation, 90 mn]
 
Text of songs
2008 - Priklucheniya Alenushki i Eremy (Приключения Аленушки и Еремы) by Georgi GITIS [animation, 90 mn]