Director,
Writer,
Actress
 
 
 
Anna SAMOYLOVICH
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Анна САМОЙЛОВИЧ
Anna SAMOILOVITCH
From filmography
 
Director
2010 - Italyanskaya kolybelnaya (Итальянская колыбельная) [animation, 3 mn]
2008 - Karelskaya kolybelnaya (Карельская колыбельная) [animation, 3 mn]
 
Writer
2008 - Karelskaya kolybelnaya (Карельская колыбельная) by Anna SAMOYLOVICH , Yelizaveta SKVORTSOVA [animation, 3 mn]
2007 - Kolybelnye mira. Frantsuzskaya (Колыбельные мира. Французская) by Yelizaveta SKVORTSOVA [animation, 3 mn]
2007 - Kolybelnye mira. Gruzinskaya (Колыбельные мира. Грузинская) by Yelizaveta SKVORTSOVA [animation, 3 mn]
2005 - Kolybelnye mira. Ukrainskaya (Колыбельные мира. Украинская) by Yelizaveta SKVORTSOVA [animation, 3 mn]
2005 - Kolybelnye mira. Tchoukotskaya (Колыбельные мира. Чукотская) by Yelizaveta SKVORTSOVA [animation, 3 mn]
2005 - Kolybelnye mira. Evreyskaya (Колыбельные мира. Еврейская) by Yelizaveta SKVORTSOVA [animation, 3 mn]
 
Actress
2006 - Korol zabyvaet (Король забывает) by Veronika FEDOROVA [animation, 5 mn]