Writer,
Editor
Born in 1978, USSR (Russia)
 
 
Mikhail DURNENKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Михаил ДУРНЕНКОВ
Mikhaïl DOURNENKOV
From filmography
 
Writer
2011 - Svadba po obmenu (Свадьба по обмену) by Dmitry GRACHEV [fiction, 90 mn]
2010 - Na oshchup (На ощупь) by Yuri GRYMOV [fiction, 110 mn]
2009 - Dokhlaya koshka (Дохлая кошка) by Yakov KAZHDAN , Ilya OVSENYEV [fiction, 73 mn]
 
Editor
2009 - Dokhlaya koshka (Дохлая кошка) by Yakov KAZHDAN , Ilya OVSENYEV [fiction, 73 mn]